9600-0015/01 – Výpočetní metody a nástroje pro dopravní systémy (VMaNpDS)

Garantující katedraIT4InnovationsKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty s algoritmy z oblasti modelování, simulace složitých systémů a z nich vyplývající analýza rozsáhlých kolekcí experimentálních dat. Bude představena metodologie modelování systémů, definovány základní třídy úloh z oblasti jejich spojité, diskrétní či kombinované simulace. Plánování a následné provádění simulačních experimentů vede k vytváření rozsáhlých kolekcí dat, které je nutno následně analyzovat prostřednictvím metod postavených na neuronových sítích, vyhledávání nejbližšího souseda ve vysoce dimenzionálních datech, zpracování proudových dat, algoritmů strojového učení jakými jsou perceptronové sítě a SVM atd. V rámci kurzu bude kladen důraz na použití metod optimalizovaných pro HPC servery.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V rámci předmětu budou představeny nástroje, metody a algoritmy používané v různých oblastech dotýkajících se dopravy a dopravních systémů. Tyto nástroje, metody a algoritmy budou pokrývat široké spektrum od algoritmů a metod používaných pro řešení samotné dopravy jako jsou řešení Vehicle Routing Problem nebo Logistika, přes metody pro posuzování bezpečnosti a únosnosti dopravních staveb a konstrukcí, až po metody používané pro řešení aerodynamiky vozidel. Bude objasněna role simulačních metod v procesu návrhu výrobku.

Povinná literatura:

Kreuzer, W., System simulation, programming styles and languages, Addison Wesley, 1986. Leskovec, J., Rajaraman, A., Ullman, J., Mining of Massive Datasets, Cambridge University Press, 2014, ISBN 978-1107077232 . Cook R. D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. Concepts and applications of finite element analysis, 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719, ISBN 0-471-35605-0. Zhi-Hua Zhong, Finite Element Procedures for Contact-Impact Problems. Oxford University Press, 1993, p. 371, ISBN 0-19 856383-3. Reddy, J.N., An Introduction Nonlinear Finite Element Analysis, Oxford University Press, 2004, p. 463, ISBN 0-19-852529-X. Wriggers, P., Nichtlineare Finite-Element Metoden, Springer, 2005, p. 495, ISBN 3-540-67747. Bhatti,M.A., Advanced Topics in Finite Element Analysis of Structures: with Mathematica and Matlab Computations, Wiley, 2006, p.590, ISBN-13 978-0-471- 64807-9. Kozuková, M., Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 115 s., ISBN 978-80-248-1913-6, (Elektronická publikace na CD ROM). Dostupné z internetu: http://www.338.vsb.cz/seznam.htm. Bojko, M., Návody do cvičení „Modelování proudění“ – Fluent. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1909-9. Dostupnost: < http://www.338.vsb.cz.

Doporučená literatura:

van der Aalst, W., van Hee, K., Worklflow Management, Models, Methods, and Systems. MIT Press, 2002. Guojun Gan, Chaoqun Ma, Jianhong Wu, Data Clustering: Theory, Algorithms, and Applications, SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007, ISBN 978-0898716238. Examples for ANSYS solutions: http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/ .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V rámci předmětu budou představeny nástroje, metody a algoritmy používané v různých oblastech dotýkajících se dopravy a dopravních systémů. Tyto nástroje, metody a algoritmy budou pokrývat široké spektrum od algoritmů a metod používaných pro řešení samotné dopravy jako jsou řešení Vehicle Routing Problem nebo Logistika, přes metody pro posuzování bezpečnosti a únosnosti dopravních staveb a konstrukcí, až po metody používané pro řešení aerodynamiky vozidel. Bude objasněna role simulačních metod v procesu návrhu výrobku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.