9600-1005/02 – Teoretická mechanika (TEM)

Garantující katedraIT4InnovationsKredity4
Garant předmětuIng. Marta Jarošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marta Jarošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL0063 prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen: - aktivně používat pojmy z oblasti mechaniky soustav hmotných bodů, tuhých těles a základů teorie pružnosti, - matematicky formulovat pohybové rovnice různých mechanických soustav a řešit jednoduché modely, - rozšířit si získané znalosti oboru samostatným studiem. Informace ke kombinované nebo

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy analytické mechaniky diskrétních a spojitých soustav.

Povinná literatura:

1. Kvasnica, J., a kol. Mechanika, Academia, Praha 1988 2. Kibble, T. W. B., Berkshire, F. H. Classical Mechanics, World Scientific, Singapore 2004

Doporučená literatura:

1. Brdička, M., Hladík, A. Teoretická mechanika, Academia, Praha 1988 2. Brdička, M., a kol. Mechanika kontinua, Academia, Praha 2011 3. Rektorys, K., a kol. Přehled užité matematiky, SNTL, Praha 1981 4. Goldstein, H., Poole, C., Safko J. Classical Mechanics, Addison Wesley, San Francisco 1980

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti mechaniky v rozsahu obvyklém pro kurzy obecné fyziky bakalářského stupně studia fyziky, základy diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné a více reálných proměnných.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kinematika soustav bodových částic a tuhého tělesa 2. Dynamika soustav bodových částic 3. Zákony zachování a prostoročasové symetrie 4. Variační principy 5. Pohyb hmotného bodu v poli centrální síly 6. Základy klasické teorie rozptylu 7. Malé kmity mnohočásticových soustav 8. Numerické aplikace – metoda molekulární dynamiky a klasických trajektorií 9. Mechanika dokonale tuhého tělesa 10. Mechanika elastického kontinua 11. Mechanika tekutin

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku