9600-1008/02 – Matematické modelování (MAM)

Garantující katedraIT4InnovationsKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ75 prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen: Aktivně využívat nové pojmy z oblasti matematického modelování, které jsou nezbytné k pochopení moderních výpočetních metod. Diskretizovat, řešit a analyzovat chyby vybraných matematických modelů. Vybrat a aplikovat vhodnou diskretizační techniku na numerické řešení matematických modelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

1. M. Meerschaert, Mathematical Modeling, ISBN-13: 978-0123869128. 2. N. Kapur, Mathematical Modelling, New Age International, 1988, 259 pages. 3. Kozubek, T., Brzobohatý, T., Hapla, V., Jarošová, M., Markopoulos, A. Lineární algebra s Matlabem, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/linearni-algebra-s-matlabem.

Doporučená literatura:

1. Reddy, J. N. An introduction to the finite element method. 2nd Edition. McGraw-Hill, 1993. 2. Blaheta, R. Matematické modelování a metoda konečných prvků, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/matematicke-modelovani-metoda-konecnych-prvku-numericke-metody-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do matematického modelování. 2. Stacionární úloha (průhyb struny a membrány), diskretizace pomocí metody konečných diferencí, řešení pomocí přímých řešičů, analýza chyby a vizualizace výsledků. 3. Nestacionární úloha (vedení tepla, difuze), diskretizace pomocí metody konečných prvků, řešení pomocí iteračních řešičů, analýza chyby a vizualizace výsledků. 4. Nelineární úloha vedení tepla, řešení (linearizace) pomocí Newtonovy metody. 5. Analýza signálů a obrazu pomocí FFT, efektivní algoritmy FFT, praktické ukázky.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku