9600-1009/02 – Chemická kinetika (CHK)

Garantující katedraIT4InnovationsKredity4
Garant předmětuIng. Marta Jarošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marta Jarošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL0063 prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen: - aktivně používat pojmy z oblasti chemické kinetiky, - matematicky popsat základní kinetické modely a řešit je, - rozšířit si získané znalosti oboru samostatným studiem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy chemické kinetiky a teorie elementárních srážkových procesů.

Povinná literatura:

1. Treindl, L. Chemická kinetika, SPN, Bratislava 1990 2. Klimo, V., Tiňo, J. Dynamika elementárnych chemických procesov, Veda, Bratislava 1991 3. Houston, P. L. Chemical Kinetics and Reaction Dynamics, McGraw Hill Inc., New York 2001

Doporučená literatura:

1. Atkins, P., de Paula, J. Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford 2010 2. Rektorys, K., a kol., Přehled užité matematiky, SNTL, Praha 1981

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti mechaniky, molekulové fyziky a termodynamiky, matematické analýzy jedné reálné proměnné a teorie obyčejných diferenciálních rovnic.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Matematický aparát chemické kinetiky (obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy) 2. Základní pojmy – reakční rychlost, reakční mechanizmus, reakční cesta 3. Jednoduché reakce 4. Složené reakce 5. Stacionární řešení a jeho stabilita 6. Nadplocha potenciální energie a její souvislost s kinetikou reakcí 7. Modelování elementárních procesů v plynné fázi, základy teorie rozptylu 8. Neadiabatická molekulová dynamika 9. Adsorpce 10. Nehomogenní reakce

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku