9600-1015/02 – CFD a OpenFOAM (CFDO)

Garantující katedraIT4InnovationsKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Brzobohatý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marta Jarošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRZ021 Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: • využívat open source software pro CFD simulace • vytvářet výpočetní sítě • provádět výpočty nestlačitelného/stlačitelného proudění • implementovat vlastní rozšíření softwarového balíku OpenFOAM • využívat HPC infrastrukturu pro modelování proudění

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

• OpenFOAM User Guide • OpenFOAM Programmer’s Guide • http://openfoamwiki.net/index.php/Main_Page • http://www.cfd-online.com/

Doporučená literatura:

Další vhodné zdroje z internetu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, struktura, použití open source software Openfoam 2. Diskretizační schémata, lineární řešiče, řízení výpočtu 3. Tvorba sítí – blockMesh, snappyHexMesh, foamyHexMesh 4. Laminární a turbulentní nestlačitelné proudění - icoFoam, simpleFoam, pisoFoam, pimpleFoam 5. Turbulentní stlačitelné proudění - rhoIcoFoam, rhoSimpleFoam, rhoPisoFoam, rhoPimpleFoam 6. OpenFOAM paralelně 7. Přenos tepla – konvekce, kondukce, radiace 8. Programování v OpenFOAM 9. Implementace vlastních paralelních aplikací 10. Modifikace turbulentního modelu 11. Implementace řešiče lineárních rovnic

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika (S02) Výpočetní metody a HPC P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika (S02) Výpočetní metody a HPC P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (N0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika (S02) Výpočetní metody a HPC P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku