9600-1016/02 – Řešení úloh strukturální mechaniky (RUSM)

Garantující katedraIT4InnovationsKredity4
Garant předmětuIng. Marta Jarošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marta Jarošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAR72 Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - Používat open source kódy Elmer a Code Aster; - Řešit typické úlohy z oblasti strukturální mechaniky metodou konečných prvků; 1. Vytvářet geometrické a numerické modely pro řešení metodou konečných prvků; 2. Aplikovat okrajové podmínky a zatížení pro typické úlohy; 3. Nastavovat řešiče pro jednotlivé typy úloh 4. Zobrazovat a vyhodnocovat výsledky výpočtů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

1. Cook R. D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. Concepts and Applications of Finite Element Analysis. 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719, ISBN 0-471-35605-0 2. Reddy, J.N., An Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis, Oxford University Press, 2004, p. 463, ISBN 0-19-852529-X 3. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor and David Fox. The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics, 7th eddition, ISBN: 978-1-85617-634-7

Doporučená literatura:

1. L. Bucalem, K. J. Bathe, The Mechanics of Solids and Structures – Hierarchical Modelling and the Finite Element Solution, Springer, 2011. ISBN-13: 978-3540263319 2. J. Bathe, Finite Element Procedures in Engineering Analysis, Prentice-Hall, 1982. ISBN-10: 0133173054

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu 2. Výpočty přestup tepla 3. Výpočty z oblasti lineární elasticity 4. Nelineární výpočty v elastické oblasti 5. Nelineární výpočty v plastické oblasti 6. Výpočty s velkými deformacemi 7. Výpočty s velkým posunutím 8. Výpočty kontaktních úloh 9. Newtonova metoda, metoda délky oblouku 10. Výpočty vlastních frekvencí a tvarů

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku