9600-1017/02 – Diplomový projekt I (DP1)

Garantující katedraIT4InnovationsKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ75 prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
VON15 doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti a dovednosti postačující k relativně samostatnému zpracování teoretické (rešeršní) části diplomové práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

1. ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s. 2. Další povinná i doporučená literatura je individuální podle pokynů vedoucích diplomových prací.

Doporučená literatura:

Další doporučená literatura je individuální podle pokynů vedoucích diplomových prací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti budou seznámeni s požadavky na diplomovou práci, se způsobem citace literatury, dále s nejdůležitějšími informačními zdroji, ať v tištěné formě, nebo v elektronické formě, které zahrnují oblast studijního oboru, v níž budou diplomovou práci zpracovávat. V další části předmětu pak studenti zpracovávají teoretickou (rešeršní) část své diplomové práce pod vedením příslušných vedoucích. V případě, že to situace umožňuje, mohou studenti pracovat i na experimentální části diplomové práce s využitím infrastruktury VŠ ústavu IT4Innovations a laboratoří VŠB-TUO.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku