Přehled aktualit

Display menu
Loading...
Aktuální informace
23.09.2015
Prosím garanty předmětu a verzí předmětu, aby nezapomněli nastavit podmínky absolvování. Studenti se obracejí na CIT, zda se nejedná o chybu.

Display menu
Loading...

Podmínky absolvování předmětu
23.09.2015

Prosím garanty předmětu a verzí předmětu, aby nezapomněli nastavit podmínky absolvování. Studenti se obracejí na CIT, zda se nejedná o chybu.

Odkazuji se na Studijní a zkušební řád, který hovoří takto:

Každý garant předmětu zveřejní nejpozději týden před zahájením výuky v semestru program předmětu, který obsahuje zejména:


a) stručný přehled látky s rámcovým časovým rozvržením,
b) požadavky na studenta v průběhu semestru, podmínky pro udělení zápočtu, rámcové podmínky a charakteristiku konání zkoušky,
c) seznam literatury ke studiu.


Tímto způsobem vyhlášené podmínky pro udělení zápočtu a konání zkoušky nelze v průběhu semestru měnit.

Nenastavení podmínek absolvování má momentálně v systému tento dopad:

1) Studenti nevidí předmět ve svých aktuálních výsledcích a dotazují se na HelpDesk

2) Pokud si někdo dá zobrazit kartu verze předmětu, tak tam chybí informace o podmínkách absolvování, i když ty by měly být již známy.

3) Nelze studentům zadat průběžné výsledky u předmětu nebo nelze je nalézt u úkolů, zápočtů apod. Jen v seznamech studentů.