Studijní plán – EKF / B6208 / 6208R037 / 00 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2010/2011Studijní programB6208 - Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208R037 - Management
Typ studiabakalářskéSpecializace00 - Management
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

Setřídit podle semestru

P - BC-2-Manag-PV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 116-0300/01 MG Marketing 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 117-0300/03 Ú Účetnictví 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 153-0335/05 VES Veřejná ekonomika a správa 2 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 154-0300/01 FIN Finance 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 156-0303/02 ETP A Ekonomie trhu práce A 2 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 157-0300/01 OVA Operační výzkum A 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 115-0341/03 SPO Sociální potenciál organizace 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0347/01 MaTM Metody a techniky v managementu 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 115-0379/02 MTP Metody a techniky průzkumu 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 116-0301/03 OC Obchodní činnosti 2 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0301/02 OP Obchodní právo 2 Zk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 152-0302/03 LOG A Logistika A 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0300/03 DEEČR Deskriptivní ekonomie ČR 2 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 157-0308/03 PPŘ Principy projektového řízení 2 Zk 2+0 3 čeština

PV - BC-2-Manag-PVV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0312/03 EPR ČR Environmentální problémy regionů ČR 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 121-0301/01 DNH Dějiny národního hospodářství 2 Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0308/03 DS ČR Daňová soustava v ČR 2 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 155-0340/02 ZGI Zpracování grafické informace 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 156-0301/02 HPA Hospodářská politika A 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0103/07 FIL Filozofie 2 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2.roč. A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 114-0305/03 SE Světová ekonomika 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0308/01 DSH Dějiny světového hospodářství 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0380/01 BOI-MG Bezpečnost a ochrana informací 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0382/02 PINF Práce s informacemi 2 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 118-0300/06 RGENEK Regionální a environmentální ekonomie 2 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 120-0343/01 PPEU Podpora podnikání v EU 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0543/01 DBEU Doing Business in the EU 2 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 153-0302/01 ENO Ekonomika neziskových organizací 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0342/01 SPvEU Sociální politika v EU 2 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 157-0301/01 OVB Operační výzkum B 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 167-0302/01 IHveS Integrace handicapovaných ve společnosti 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2.roč. B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština

114-305/03, 114-308/01, 115-340/03, 115-380/01, 115-382/02, 118-300/01,121-301/01, 153-302/01, 154-308/03, 156-301/02 - předměty jsou nabízeny ve více semestrech.

P - BC-3-Manag-PV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 115-0307/02 ŘVS Řízení výroby a služeb 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0334/01 BCSA Bakalářský seminář A 3 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 115-0341/03 SPO Sociální potenciál organizace 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0342/06 MMSF Management malé a střední firmy 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0306/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 120-0330/03 EU Evropská unie 3 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0301/01 FŘR Finanční řízení a rozhodování 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0335/01 BSB Bakalářský seminář B 3 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 115-0336/01 BP Bakalářská práce 3 Za 0+0 15 čeština
Výběr v OSP 115-0343/02 NŘCS Nákladové řízení a cenová strategie 3 ZaZk 2+2 5 čeština

PV - BC-3-Manag-PVV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0311/03 MMV Mezinárodní měnové vztahy 3 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 114-0316/02 SIE Seminář z institucionální ekonomie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 116-0302/06 MVA Marketingový výzkum A 3 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 116-0303/04 MS Marketing služeb 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 116-0307/01 ŘN Řízení nákupu 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 117-0303/03 Manažerské účetnictví 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 118-0315/04 REGPOLCR Regionální politika ČR 3 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 121-0301/01 DNH Dějiny národního hospodářství 3 Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0308/03 DS ČR Daňová soustava v ČR 3 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 154-0310/05 KB Komerční bankovnictví 3 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 155-0503/01 EBA Ekonomická aplikace v E-business 3 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 156-0301/02 HPA Hospodářská politika A 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 156-0305/02 PZ Politika zaměstnanosti 3 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3.roč. 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3.roč. A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 114-0305/03 SE Světová ekonomika 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0308/01 DSH Dějiny světového hospodářství 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0318/01 SPOLPROT Společenský protokol 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 115-0340/03 SYSO Systémy odměňování v organizacích 3 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 115-0380/01 BOI-MG Bezpečnost a ochrana informací 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0382/02 PINF Práce s informacemi 3 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 118-0300/06 RGENEK Regionální a environmentální ekonomie 3 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 118-0324/05 EARP Ekologické aspekty rozhodování podniků 3 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 151-0330/01 INECON Aplikace metod předvídání v ekonomice 3 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 151-0353/01 ADBP Analýza dat pro bakalářské práce 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 153-0302/01 ENO Ekonomika neziskových organizací 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0307/01 UPTA Uživatelský přístup k tvorbě aplikací 3 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 167-0303/01 KDvVP Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí 3 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 167-0503/01 KDvVP Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí 3 Za 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3.roč. B 3 Za 0+2 0 čeština

114-305/03, 114-308/01, 115-340/03, 115-380/01, 115-382/02, 118-300/06,121-301/01, 153-302/01, 154-308/03, 156-301/02, 154310/05 - předměty jsou nabízeny ve více semestrech.
Alternativa: Jedná se o předmět, kde je nutné si vybrat mezi českou 167-303/01 a anglickou 167-503/01 verzí.

P - BC-2-Jazyk-2.ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0071/01 F2a/I Jazyk francouzský 2a/I EkF 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0075/01 F2b/I Jazyk francouzský 2b/I EkF 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0271/03 A2a/I Jazyk anglický 2a/I EkF 2 Za 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 712-0275/01 A2b/I-EkF Jazyk anglický 2b/I pro EkF (mírně pokročilí) 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0471/03 N2a/I Jazyk německý 2a/I EkF 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0475/03 N2b/I Jazyk německý 2b/I pro EkF 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0671/01 R2a/I Jazyk ruský 2a/I EkF 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0675/01 R2b/I Jazyk ruský 2b/I EkF 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0871/03 Š2a/I Jazyk španělský 2a/I EkF 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0875/02 Š2b/I Jazyk španělský 2b/I EkF 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0072/01 F2a/II Jazyk francouzský 2a/II EkF 2 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0076/01 F2b/II Jazyk francouzský 2b/II EkF 2 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0272/01 A2a/II Jazyk anglický 2a/II EkF 2 ZaZk 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 712-0276/01 A2b/II Jazyk anglický 2b/II pro EkF (mírně pokročilí) 2 ZaZk 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 712-0472/01 N2a/II Jazyk německý 2a/II EkF 2 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0476/03 N2b/II Jazyk německý 2b/II EkF 2 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0672/03 R2a/II Jazyk ruský 2a/II EkF 2 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0676/03 R2b/II Jazyk ruský 2b/II EkF 2 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0872/01 Š2a/II Jazyk španělský 2a/II EkF 2 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0876/01 Š2b/II Jazyk španělský 2b/II EkF 2 ZaZk 0+3 3 čeština

Nutno si vybrat stejný Cizí jazyk za zimní i letní semestr.
712271/03 a 712272/01 - povinný Cizí jazyk pro obor Eurospráva, studenti volí povinně v 1. nebo ve 2. ročníku.

PV - BC-3-MG-Alternativa:115306 (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 115-0306/03 MD Manažerské dovednosti 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 115-0306/04 MD Manažerské dovednosti 3 ZaZk 2+2 5 angličtina