Studijní plán – FEI / B2648 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2011/2012Studijní programB2648 – Projektování elektrických zařízení
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 1. ročník Bc. - PEZ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-2101/01 TEDO Technická dokumentace 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-2016/01 TOI Teorie obvodů I 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 516-0411/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0 h/s+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2001/01 ZPP3 Základy použití počítačů 1 KlZap 0+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0203/13 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-2018/01 EM Elektrická měření 1 ZaZk 0+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-2102/01 ELEN Elektroenergetika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 637-0079/05 ETM Elektrotechnické materiály 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 516-0412/03 FYI Fyzika I 1 ZaZk 0+18 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 470-2102/01 MA 1 Matematická analýza I 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-2017/01 TOII Teorie obvodů II 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 6 čeština

1. ročník
•Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk.
•Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi. Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku, platí jen pro prezenční studium.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů k 31. srpnu.
•Předmět Základy matematiky si zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně.

V - 1. ročník Bc. - PEZ (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

P - Projektování elektrických zařízení - PEZ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-2201/01 EL Elektronika 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-2103/01 MA2 Matematická analýza II 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2009/01 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 410-2204/01 VUEE Výroba a užití elektrické energie 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0324/04 ZE Základy ekonomiky 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 430-2203/01 ČMT1 Číslicová a mikroprocesorová technika I 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-2202/01 EP Elektrické přístroje 2 ZaZk 8 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-2019/01 KYB Kybernetika 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-2205/01 TEVN Technika vysokého napětí 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2010/01 ZEP Základní elektrotechnické předpisy 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-2201/01 ES Elektrické stroje 3 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2012/01 MS EZ Modelování a simulace EZ 3 ZaZk 8 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-2025/01 PAVŘS Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 430-2302/01 VPS1 Výkonové polovodičové systémy I 3 ZaZk 3 h/s+22 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 430-2309/02 EP Elektrické pohony 3 ZaZk 3 h/s+22 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 420-2011/01 EK Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů 3 ZaZk 12 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-2026/01 PMR Projektování měření a regulace 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-2203/01 PREL Projektování v elektrotechnice 3 ZaZk 6 h/s+7 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-2009/01 TVB Technické vybavení budov 3 ZaZk 12 h/s+6 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 420-2005/01 ISvE Informační systémy v silnoproudé elektrotechnice 4 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2013/01 PsP CAE Projektování s podporou CAE 4 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2001/01 SP Semestrální projekt 4 KlZap 0+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2008/01 STB Systémová technika budov 4 ZaZk 8 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2002/01 BS Bakalářský seminář 4 Za 0+12 h/s 16 čeština
Výběr v OSP 222-0206/01 PPvV Právní předpisy ve výstavbě 4 Za 12 t+0 2 čeština

2. ročník
•Studenti si zapisují ve 2., 3. a 4. ročníku všechny povinné předměty a povinně volitelné předměty podle pokynů, které obdrží na sekretariátě oborové katedry 420, nebo je získají z www stránek této katedry.
•Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
•Pro studenty kombinované formy studia jsou další informace k organizaci studia dostupné na www stránkách katedry 420, případně je možné je obdržet na sekretariátě oborové katedry 420.

3.ročník
•Pro postup do 4. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 2. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 3. ročníku.

4.ročník
- Možnosti absolvování předmětů 420-2001/01 Semestrální projekt a 420-2002/01 Bakalářský seminář bude probíhat : a) formou praxe ve firmě /u prezenčního studia preferováno/, b) zpracováním tématu z firmy, c) zpracováním tématu z katedry.
- U SZZ bude studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích jím absolvované praxe ve firmě.

•Předměty státní závěrečné zkoušky:
-Projektování v elektrotechnice, informační a správní systémy
-Elektrotechnika
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.

V - Projektování elektrických zařízení - PEZ (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2502/01 NMM Numerické metody s Matlabem 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-2302/01 DELZ Diagnostika na elektrických zařízeních 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 639-0403/02 QM Management jakosti 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2028/01 VI1 Virtuální instrumentace I 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-2037/01 AŘSPA Aplikace řídicích systémů s programovatelnými automaty 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-2308/01 ELST Elektrické světlo a teplo 3 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2031/01 KTP Kompetence pro trh práce 3 KlZap 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 205-0202/01 SPP Systémy podpory projektování 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 430-2305/01 AE Automobilová elektronika 4 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-2003/01 OVS Organizace veřejné správy 4 ZaZk 17 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 420-2021/01 OSJP Osvětlovací soustavy a jejich projektování 4 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-2006/01 BTS Bezpečnostní technika strojů 4 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-2309/01 EME Ekonomika a management v elektroenergetice 4 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-2007/01 PRE Prevence elektrických zařízení 4 ZaZk 14 h/s+6 h/s 6 čeština

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0120/02 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0124/02 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0122/02 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0126/02 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština

PV- Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - letní (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0121/02 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0125/02 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/02 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0127/02 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština