Studijní plán – USP / N2658 / 2612T078 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN2658 – Výpočetní vědy
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor2612T078 – Výpočetní vědy
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9600-1001/01 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-8746/01 DIP Diferenciální a integrální počet funkcí reálné a komplexní proměnné 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 9600-1002/01 HPCA HPC architektury 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 9600-1004/01 PNM Programování numerických metod 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4086/01 BIA Biologicky inspirované algoritmy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 480-4400/01 KFI Kvantová fyzika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0301/07 MeTek Mechanika tekutin 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 330-0326/03 MKPMHP Metoda konečných prvků a metoda hraničních prvků 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4071/01 MAD I Metody analýzy dat I 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 9600-1005/01 TEM Teoretická mechanika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 480-4010/01 TEMP Teorie elektromagnetického pole 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 470-4111/03 ÚFA Úvod do funkcionální analýzy 1 ZaZk 2+2 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9600-1017/01 DP1 Diplomový projekt I 1 KlZap 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 9600-1008/01 MAM Matematické modelování 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 9600-1006/01 PAL Paralelní algoritmy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 9600-1007/01 PP1 Paralelní programování I 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0517/01 APMKP Aplikace MKP 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0103/04 CH-F Fyzikální chemie 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 9600-1009/01 CHK Chemická kinetika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-8743/03 MMMKP Matematické modelování a MKP 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 460-4072/01 MAD II Metody analýzy dat II 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0546/04 MPsPT Modelování proudění s přenosem tepla 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-4405/03 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 4 čeština
Výběr v OSP 480-4401/01 TSF Termodynamika a statistická fyzika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-4114/03 VM Variační metody 1 ZaZk 2+2 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9600-1018/01 DP2 Diplomový projekt II 2 KlZap 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 9600-1011/01 PNK Paralelní numerické knihovny 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 9600-1010/01 PP2 Paralelní programování II 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0521/04 3Dpro 3D proudění 2 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 717-3928/03 KFII Kvantová fyzika II 2 Zk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 460-4066/03 MPZZ Matematika pro zpracování znalostí 2 Zk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4099/01 MAD III Metody analýzy dat III 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4074/01 MATD Metody analýzy textových dat 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-8742/04 MONT Metody optimalizace 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0141/03 MOLMOD Molekulární modelování a design nanomateriálů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 717-3710/02 OS Optická spektroskopie 2 Zk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 330-0504/01 TPL Teorie plasticity 2 ZaZk 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9600-1019/01 DP3 Diplomový projekt III 2 KlZap 0+0 18 čeština
Výběr v OSP 9600-1013/01 PPP Pokročilé paralelní programování 2 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9600-1014/01 AOA Analýza a optimalizace C/C++ aplikací 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 9600-1015/01 CFDO CFD a OpenFOAM 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-4118/03 ITDT Integrální a diskrétní transformace 2 ZaZk 3+3 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0137/03 MES Modelování elektronové struktury pevných látek 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4048/02 NS Neuronové sítě 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 9600-1016/01 RUSM Řešení úloh strukturální mechaniky 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-4302/03 TG Teorie grafů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 717-3712/02 TPL Teorie pevných látek 2 ZaZk 3+1 4 čeština